album چیلر جذبی گازسوز مدل ACF-HR

    • با قابلیت تامین آب گرم مصرفی رایگان و تولید آب سرد جهت سرمایش.
    • مناسب برای هتل ها و مکان هایی که در تابستان نیاز به آب گرم مصرفی دارند.
    ...

برند : rfbgf
  • با قابلیت تامین آب گرم مصرفی رایگان و تولید آب سرد جهت سرمایش.
  • مناسب برای هتل ها و مکان هایی که در تابستان نیاز به آب گرم مصرفی دارند.
مشاغل مربوطه