چگونه مشکلات بین طراح وب و مشتری را مدیریت کنیم؟

برخی اوقات یکی از مشتریها ممکن است از شما تقاضای انجام کاری را داشته باشد که خیلی تمایل به آن ندارید و یا احساس بدی به شما دست خواهد داد. همه ی ما می خواهیم مشتریانمان را راضی کنیم، اما چگونه می خواهید مشتری ای را راضی کنید

مشاهده