info
list

امکان تولید آجر از گرد و غبار سطح ماه با استفاده از نور خورشید

اگر تکنیک مورد اشاره به مرحله کاربرد عملی برسد، ساکنین آینده این قمر زمین می توانند پناهگاه های خود را با استفاده از مصالح موجود در اطراف خود و به روش چاپ سه بعدی بسازند.

...

خنک کردن ساختمان با استفاده ار نانوتکنولوژی

سیستم های جدید خنک کننده ساختمان از تکنولوژی نانو بهره میگیرند

...

روشنایی جاده ها با استفاده از سیمان

با استفاده از سیمان جدیدی که می تواند یکصد سال عمرکند می توان راه ها و جاده ها را روشن کرد.

...

پنل خورشیدی مخروطی

این پنل که به آرامی و توسط انرژی که خودش تولید می کند، می چرخد و این عامل باعث می گردد تا همواره  تمام سطح آن در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد و دمای آن از 35 درجه سانتیگراد بالاتر نرود.

...

توربین طوفانی

با استفاده از یک ردیف طویل از این توربین ها جهت به دام انداختن انرژی یک طوفان، می توان انرژی مورد نیاز کل ژاپن برای 50 سال را تامین کرد

...