info
list

استانداردهای مقابله با سونامی در ساختمان

شاید اگر سونامی بزرگ بعدی در آمریکا رخ دهد، دیگر نیاز نباشد مردم خانه های خود را ترک نمایند.

...

نامریی سازی زلزله

 برخی دانشمندان معتقدند که می تواند ساختمان را در برابر امواج سطحی که زلزله ایجاد می نماید به گونه ای محافظت نمایند که گویی سازه ای در آنجا وجود ندارد.بنابراین راه حل خود را تحت عنوان "نامریی سازی زلزله" معرفی نموده اند.

...

فونداسیون معلق

همانطور که از اسمش پیداست، در این روش زیرسازی و روسازی بنا از هم جدا می شوند و در زمان وقوع زلزله، ساختمان بر روی توده ای از هوا معلق می ماند.

...

کمک هوشمندانه به آتش نشان ها

همواره یکی از مشکلات آتش نشان ها این بوده است که اطلاعات درست و دقیقی از محل آتش سوزی ندارند، اما این مشکل ممکن است به کمک سیستم های هوشمند امروزی، برطرف شود.

...