قوانین و مقررات

    خلاقیت ؟ نوآوری ؟ دنیای مجازی ؟ خود باوری ؟ دانش محوری ؟ برندینگ ؟ تکنولوژی 

    آری ، همه این مفاهیم دلیلی بود بر تاسیس داپنا ...

    در این گذار ، چالش های زیادی پیش روی ما بود ، چون می‌بایست کارهایی عرضه‌ کنیم که در مقایسه با کارهای دیگران از سراسر دنیا بر یک محمل قرار‌گیرند و بالطبع توقعات روز‌افزون مشتریان داپنا را برآورده‌سازد. خرسندیم که پس از گذشت سه سال با ارجح قراردادن کیفیت بر کمیت در چارچوب به روز ترین استانداردهای حاکم در دنیا و تلاش شبانه روزی و هدفمند اعضای تیم ، این مهم حاصل‌گردید. دیدگاه بلند مدت در تحقیق ، تولید ، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش های راهبردی ما در داپنا است ، نگرشی که به شهادت آنچه انجام‌گرفته ‌است برای ما تخصص و توانایی بالا و برای مشتریانمان رضایت را به همراه داشته ‌است.