info
list

امکان تولید آجر از گرد و غبار سطح ماه با استفاده از نور خورشید

اگر تکنیک مورد اشاره به مرحله کاربرد عملی برسد، ساکنین آینده این قمر زمین می توانند پناهگاه های خود را با استفاده از مصالح موجود در اطراف خود و به روش چاپ سه بعدی بسازند.

...

تولید آجر به کمک باکتری

یک شرکت انحصاری بیوتکنولوژیکی که توسط کارآفرینان نیز تاسیس شده است، به روشی دست یافته که می تواند با استفاده از باکتری و مواد طبیعی آجر تولید کند! و جایزه اول چالش نوآورانه از Cradle to Cradle را ببرد.

...

آجرهای ضد زلزله

Sisbrick نوع جدیدی از مصالح ساختمان مقاوم در برابر زلزله است که در زمان وقوع زلزله، دیوارهای جدا کننده را از ساختار اصلی ساختمان جدا می کند و به این ترتیب با کاهش تنش بین این دو عنصر، خسارات وارده بر ساختمان را کاهش می دهد.

...