info
list

پنل خورشیدی مخروطی

این پنل که به آرامی و توسط انرژی که خودش تولید می کند، می چرخد و این عامل باعث می گردد تا همواره  تمام سطح آن در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد و دمای آن از 35 درجه سانتیگراد بالاتر نرود.

...

توربین طوفانی

با استفاده از یک ردیف طویل از این توربین ها جهت به دام انداختن انرژی یک طوفان، می توان انرژی مورد نیاز کل ژاپن برای 50 سال را تامین کرد

...

ویلچر خورشیدی، رکورد جهان را زد!

این مرد که از40 سالگی فلج شده است، توانست 200 مایل را با ویلچر خورشیدی که برای خود ساخته است، بپیماید.

...

تامین انرژی استرالیا از طریق امواج

محققان به تازگی پتانسیل جدیدی در زمینه تولید انرژی از طریق امواج در استرالیا کشف نموده اند که می تواند بخش قابل توجهی از انرژی این کشور را تامین نماید.

...

رونمایی چین از بزرگترین ساختمان اداری خورشیدی دنیا

بمنظور بهره مندی از مفاهیم سبز و پایدار در این مجموعه حدود 1% از فولاد به کار رفته  صرف ساخت لانه برای پرندگان شده است.

...